0850 111 777

10.12.2018 

Prístup k službe si môžete zriadiť na svojej pobočke ČSOB, ktorá vedie Vaše účty. Viac informácií na www.csob.sk.
Ak nevykonáte po dobu 20 minút žiadnu operáciu, budete z aplikácie automaticky odhlásený.